Claudia Hermes-Rentmeister
53, Sekretärin an Comptabel, Erpeldang
Claudia Hermes-Rentmeister
Bestued
aktiven Member am "Tauschkrees Norden asbl"
aktiven Member am Poor-root Wooltz
Caissière vun der "Entente Erpeldange asbl"