Chantal Kauffmann
52, Privatbeamtin an engem Elektrikerbetriieb, Wooltz
Chantal Kauffmann
Gepaxt an Mamm vun 1 Jong
Caissière voan der Sektioun CSV Wooltz
Member vun der Veräinskommissioun
Késsenrevisorin bei den CSV Fraen Bezirk Norden
Hobby : Foussball