Carole Petitnicolas-Weigel
38, Diploméiert Erzéiherin zu Harel an der Schoul, Erpeldang
Carole Petitnicolas-Weigel
Bestoad a Mamm vun 2 Kanner
Member am Comité vum Syndicat zu Eeschwëller
Engagéiert am Centre de Secours zu Wooltz als Secouristin an Ambulancière
Hobby : Famill an Theater spillen