Annabelle Miller-Feider
42, Comptabel a Ressources Humaines bei enger Baufirma an der Gemeng Wooltz, Eeschwëller
Annabelle Miller-Feider
Bestoad a Mamm voan 2 Kanner
Hobby : Famill an Turnen